Workshop

Stejně jako drtivá většina našich aktivit, probíhá workshop až na výjimky u nás na tábořišti – Centrum podpůrných činností Traviny poblíž Benátek nad Jizerou. Děti mají na tábořišti zajištěnou stravu, pitný režim, program a všechny potřebné pomůcky. Děti jsou ubytovány ve vlastních stanech, které mohou sdílet se svými kamarády, sourozenci, potažmo rodiči. Workshop je aktivita, kterou pro děti děláme především za účelem rozvíjení jejich schopností a dovedností.  Děti z akce odjíždějí s tím, že se na workshopu naučily činnost nebo aktivitu, kterou do této doby neuměly, případně si prohloubily v dané věci své znalosti a dovednosti. Pokud je WS zaměřen na zručnost, děti si také odvezou hmotné výrobky, které během workshopu vyrobily. Dle daného tématu workshopu je tato akce buď jednodenní (vždy sobota) nebo celovíkendová (vždy pátek odpoledne až neděle odpoledne). Při této aktivitě se snažíme dětem předat dovednosti, které pak využijí nejen při našich dalších akcích, ale přenesou si je také do běžného života. Vzhledem k povaze workshopu je rodičům umožněno doprovázet nejmenší děti po předchozí domluvě s organizátory. A to jak pasivní, tak aktivní formou.

Při workshopu se vždy snažíme dětem předat některou z našich zkušeností z různých oblastí. Víme, že teorie je důležitá, ale nepříliš zábavná a k osvojení si dovedností je důležitá především praxe. Proto workshopy probíhají tak, že teorie je v menších časových úsecích proložena delšími praktickými úseky v terénu, kdy si děti činnost vyzkouší a osahají.