Tábor

Tábor je každý rok naše největší akce. Je vždy na 14 dní v režimu sobota – sobota a koná se v průběhu letních prázdnin. Tábořiště se nachází v Centru podpůrných činností Traviny poblíž Benátek nad Jizerou. Děti mají na tábořišti zajištěné vše potřebné, tedy stravu, pitný režim, ubytování v podsadových stanech, odpovídající hygienické podmínky a samozřejmě nezapomenutelný program, na který vzpomínají po celý rok. Tábory jsou vhodné pro děti od 6 let, horní hranice pro účast je 17 let. Tábor vždy ladíme do tématu, které je pro děti zajímavé. Zároveň jim ale neodhalí všechny dějové zvraty, aby pro ně každý den přinesl něco nového.  Vzhledem k podstatě této akce není možné děti doprovázet rodiči, oproti našim víkendovým akcím.

Na táborech máme vždy nejvyšší účast, a tak je koncept táborů řešen trochu odlišně, jelikož máme širokou skladbu dětí napříč věkovými skupinami. Díky tomu máme možnost rozdělit děti do dvou typů skupin, které je poté provází celým táborem.

Děti jsou rozdělené do klasických týmů napříč věkem, ve kterých hrají celotáborovou hru. Tyto týmy je provázejí prakticky každou minutu tábora. Zároveň se učí týmové spolupráci a to hlavně při celotáborových etapových hrách, které se hrají každý den. 

Děti jsou ale také rozděleny do „cechů“ které jsou na programu každé dopoledne táborového dne. Cechy jsou vždy tematicky laděné do celotáborové hry, děti jsou zde ale oproti týmům rozděleny do skupinek se svými vrstevníky. Každé dopoledne se tak děti učí určitým znalostem, kterými pak mohou pomoci svému týmu při celotáborové hře. Tímto konceptem dosáhneme toho, že i nejmladší dítě v celém táboře má svou specifickou roli a je plnohodnotnou součástí svého týmu. Zároveň nám cechy umožní pracovat s dětmi na jejich věkové úrovni, což v praxi znamená, že se nejmladší děti učí základním principům během hraní her, jsou zde zařazeny i hry na udržení pozornosti, ale také rozvíjíme jejich kreativní myšlení a hrajeme s nimi pohybové hry. Středně staré děti se učí standardní táborové věci jako vázání uzlů, luštění šifer, morseovku, hlavolamy a také základní informace ke vztahu k přírodě a jak se k ní chovat. Nejstarší děti se učí primárně práci s týmem a jeho vedení, tak aby byly respektovaným kapitánem a zároveň dokázaly svým mladším kamarádům pomoci, když je potřeba. A byly také pro nejmladší opravdovým vzorem. Zároveň jsou ale také již lehce zasvěcení do organizace tábora, jelikož právě nejstarší děti jsou nejblíže k tomu, aby nám odrostly z dětských let a my je poté rádi přivítáme mezi námi vedoucími.

V průběhu tábora je také zařazen tématický celodenní výlet, při kterém děti poznají širší okolí, vždy se ale na noc vracíme zpět do tábora.