Putování

Putování jsou naší nejtradičnější víkendovou akcí která probíhá většinou od pátečního odpoledne do neděle. Koná se zpravidla na našem tábořišti – Centrum podpůrných činností Traviny poblíž Benátek nad Jizerou. Vzhledem k tomu, že jsme u nás na tábořišti, vše může probíhat naplno v okolí, které dobře známe. Děti mají zajištěnou stravu, pitný režim a program po celou dobu konání akce. Ubytovány jsou ve vlastních stanech, které mohou sdílet se svými kamarády nebo sourozenci, potažmo rodiči. Cílem těchto akcí je udržování našeho kontaktu s dětmi i mimo letní tábor a zároveň si i děti mezi sebou budují silnější pouto po dobu celého roku. 

Pokud uvažujete, že Vaše dítě pošlete k nám na tábor, ale nikdy jste s námi nebyli, je tato akce ideální k tomu, aby si děti vytvořily kamarádství již před táborem, ale také poznaly, jestli je koncept našich volnočasových aktivit bude bavit. Pro ty nejmenší je také možnost na této víkendové akci doprovod rodičů po předchozí domluvě s organizátory. A to jak pasivní, tak aktivní formou.  Právě na putování s námi takto začínala spousta dětí, které se postupně osmělovaly a našly si nové kamarády. Byly tak s rodiči méně a méně a dnes jsou na akcích zcela bez doprovodu.

Putování je laděné do klasického táborového konceptu, kdy jsou děti přeneseny do akčního tématu, které se každé putování liší a provází je celým víkendem. Během putování se snažíme rozvíjet především dětskou fantazii a týmového ducha. Děti vždy fungují v týmech, které jsou napříč věkem, a tak se učí fungovat jak se staršími, tak i mladšími kamarády. Ti starší se učí především mít zodpovědnost za ty mladší a to, že i mladší kamarád je důležitou součástí týmu. Mladší jsou v týmu vedeni především k posílení sebevědomí tím, že se stávají důležitou součástí týmu – mají výhodu, kterou jejich starší kamarádi nemají nebo předmět, který ostatní děti nemají. Hrají se různé hry, luští se šifry a plní akční úkoly, které jsou laděny do celo-víkendového tématu a každé stanoviště děti posune o krok dále k vyvrcholení děje a zasloužené sladké odměně.